آمار کلی

کد ملی: 229287XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشگامان عرصه تجارت و بازرگانی شاهین مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1392/10/07 تا کنون