آمار کلی

کد ملی: 564989XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن علمی مطالعات جهان اسلام خزانه دار فعال 1391/12/20 تا کنون