آمار کلی

کد ملی: 413223XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پل و ساختمان کیان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/02 تا کنون
بازرگانی آبان زرین ایرانیان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1391/12/22 تا کنون