آمار کلی

کد ملی: 517885XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سبز پویان فاتح عضو هیئت مدیره فعال 1389/09/14 تا کنون