آمار کلی

کد ملی: 208013XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فن آوران کرو مازند بازرس علی البدل فعال 1395/03/03 تا کنون
آمر یاسان تیسان بازرس علی البدل فعال 1393/08/04 تا کنون