آمار کلی

کد ملی: 004717XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرمایه گذاری عمرانی و توسعه شهری راه وند توس عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/27 تا کنون
پارت سازه قشم مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1397/08/21 تا کنون
پارت سازه قشم مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/07/20 تا کنون
فراورده های پیشرفته ساختمانی بازرس علی البدل فعال 1393/11/15 تا کنون
ساخت صنعتی ساختمان پیشرو رئیس هیئت مدیره فعال 1393/04/24 تا کنون