آمار کلی

کد ملی: 087287XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات آساک نیرو سازان رسالت خاوران بازرس علی البدل فعال 1389/12/17 تا کنون