آمار کلی

کد ملی: 335988XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کهن پاک نژاد سعادت رئیس هیئت مدیره فعال 1396/03/17 تا کنون