آمار کلی

کد ملی: 313092XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی آترین پارس جنوب شرق اقطاع نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/07/30 تا کنون