آمار کلی

کد ملی: 307018XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عالی کار سیرجان ثبت 1605 عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1399/06/02 تا کنون
آفاق رایان سمنگان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/06/28 تا کنون