آمار کلی

کد ملی: 485928XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرورش گاو شیری دورگه سراب حمام پلدختر نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/01/14 تا کنون