آمار کلی

کد ملی: 292020XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نانو صنعت روژیار مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/10 تا کنون
پیشگامان پدیده ساز داتیس عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/20 تا کنون