آمار کلی

کد ملی: 073264XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی روستایی وحدت خاوران جام مدیرعامل فعال 1395/09/07 تا کنون