آمار کلی

کد ملی: 252996XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا ص آجا استان تهران عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/03/25 تا 1397/12/21