آمار کلی

کد ملی: 349007XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی وتولیدی مهندسین سالار گسترش خلیج بازرس علی البدل فعال 1398/03/08 تا کنون