آمار کلی

کد ملی: 443213XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف صنایع فلزی یزد عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1398/10/22 تا کنون