آمار کلی

کد ملی: 421992XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساروج بنای فلک افلاک مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/10/28 تا کنون