آمار کلی

کد ملی: 350115XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سما گستر جنوب کشکولی نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/07/02 تا کنون