آمار کلی

کد ملی: 121997XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 7

شرکت فعال: 7

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رستاک تجارت ایرسا رئیس هیئت مدیره فعال 1394/08/18 تا کنون
رستاک تجارت کهن مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/08/18 تا کنون
الوند تجارت پرهون رئیس هیئت مدیره فعال 1392/10/23 تا کنون
پیشگام اروین فراز رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/08/26 تا کنون
رستاک گستر ایرانیان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/06/17 تا کنون
زانیار تجارت اروین رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/06/17 تا کنون
پیشگام پرنیان فراز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1392/03/26 تا کنون