آمار کلی

کد ملی: 137986XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
لطیف گستر آذر تبریز نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/08/06 تا کنون