آمار کلی

کد ملی: 549970XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حفاری برادران طالبی نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/04/20 تا کنون