آمار کلی

کد ملی: 060235XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشگامان توسعه راهکارهای تفکرناب منشی هییت مدیره فعال 1395/01/09 تا کنون
رود سیویل هرمزگان عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/02/27 تا 1395/08/01