آمار کلی

کد ملی: 224860XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی مرغداران مرغ تخمگذار شهرستان سبزوار منشی هییت مدیره فعال 1395/10/12 تا کنون