آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کانون کارآفرینی اجتماعی نوپای اکسیر باران عضو هیئت مدیره و خزانه دار فعال 1394/04/01 تا کنون