آمار کلی

کد ملی: 206273XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فیدار پلیمر آکام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/17 تا کنون
پارت آنا سازه کارون بازرس اصلی خارج شده 1393/09/23 تا 1394/02/15