آمار کلی

کد ملی: 128736XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مبتکران پترو پژوه سپاهان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/20 تا کنون
تک نگین اهورا اسپادانا رئیس هیئت مدیره فعال 1395/04/28 تا کنون