آمار کلی

کد ملی: 079348XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شمیم تندرستی بیهق بازرس علی البدل فعال 1393/03/05 تا کنون
راهبر پارس اسرار نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/05/18 تا کنون