آمار کلی

کد ملی: 082005XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی برج ساز بتن شیروان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/07/15 تا کنون