آمار کلی

کد ملی: 541974XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیان اشراق اسپادان رئیس هیئت مدیره فعال 1396/02/18 تا کنون