آمار کلی

کد ملی: 053206XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سلامت گستر شفا طب بازرس علی البدل فعال 1394/07/18 تا کنون