آمار کلی

کد ملی: 242045XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جاوید پخت دالین مهر بازرس علی البدل فعال 1396/09/16 تا کنون