آمار کلی

کد ملی: 630011XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان بازرس اصلی فعال 1395/02/11 تا کنون