آمار کلی

کد ملی: 007061XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آسان سیر ابریشم نوین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/08 تا کنون
آرارات سلامت عضو هیئت مدیره فعال 1390/04/15 تا کنون