آمار کلی

کد ملی: 459128XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پویاپردازش سیب شاهوار نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/06/05 تا کنون