آمار کلی

کد ملی: 129064XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نورد و مقاطع فولادی شرق پایتخت عضو هیئت مدیره فعال 1398/12/12 تا کنون
خدمات مهندسی آلیا فنون همگام بازرس اصلی خارج شده 1392/05/05 تا 1394/07/02