آمار کلی

کد ملی: 619006XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پلیمر بافت کویر بازرس علی البدل فعال 1397/09/24 تا کنون