آمار کلی

کد ملی: 003226XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق رفاه اعضا هییت علمی دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران عضو هیئت مدیره فعال 1390/03/01 تا کنون