آمار کلی

کد ملی: 094315XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یکتا عمران اطلس خاورمیانه بازرس علی البدل فعال 1394/04/25 تا کنون