آمار کلی

کد ملی: 280238XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ماد تجارت آسگون عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/27 تا کنون
کاوشگران معادن آرارات مدیرعامل فعال 1390/08/17 تا کنون