آمار کلی

کد ملی: 001623XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رها تجارت اوراسیا بازرس علی البدل فعال 1397/12/28 تا کنون