آمار کلی

کد ملی: 181742XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نصر حامیان نوین تاریانا بازرس اصلی فعال 1395/05/10 تا کنون