آمار کلی

کد ملی: 126178XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کویر آزمای بتن نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/20 تا کنون
سفال بت صانع مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/15 تا کنون