آمار کلی

کد ملی: 006315XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارکین تدبیر آتیه بازرس اصلی فعال 1395/10/11 تا کنون
اساتید پیشگام مهر تبریز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/10/09 تا کنون