آمار کلی

کد ملی: 498942XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیلکا ش بریری بابلسر مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1397/12/18 تا کنون
پودر و روغن ماهی دریا کنار عضو هیئت مدیره فعال 1394/11/01 تا کنون