آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز ثبت 877 کلاسه 999 مدیرعامل فعال 1386/09/22 تا کنون