آمار کلی

کد ملی: 339280XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شایان بندر خلیج فارس مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/02/17 تا کنون