آمار کلی

کد ملی: 218035XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آراز کیان ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/03/12 تا کنون
پترو سازه استحکام مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/15 تا کنون
فضا پردازان صدیق عضو هیئت مدیره فعال 1397/01/26 تا کنون