آمار کلی

کد ملی: 174116XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پایدار گستر مهر کارون عضو هیئت مدیره فعال 1395/02/25 تا کنون