آمار کلی

کد ملی: 077988XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سجاد تمدن ایرانیان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/03/04 تا کنون
بهساز عمارت باورد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/02/05 تا کنون