آمار کلی

کد ملی: 251034XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرمان ابتکار خلیج فارس بازرس علی البدل فعال 1392/12/03 تا کنون